Persondatapolitik

blog-image01

1. nov 2016

Aroprezo persondatapolitik 2016

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER OG BEHANDLING AF DISSE


Dine data opbevares sikkert i vores database og lagres på Amazon servere inden for EU. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres og opdateres løbende.


Alle dine oplysninger (herunder dine ansøgninger og din kommunikationsstrøm) slettes automatisk, når du selv, aktivt sletter din profil i Aroprezo.


Når du ansøger en stilling via vores system, gemmer vi dine personlige oplysninger (ansøgning og CV) i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette. Det er kun Aroprezo og den virksomhed, du søger direkte til, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.


Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.


OPLYSNINGER TIL TREJDEPART


Aroprezo deler dine oplysninger med virksomheder, der er registreret i Aroprezo. Virksomhederne har adgang til oplysninger, du oplyser i din Profil, ligesom virksomheden har adgang til din ansøgning, såfremt du har søgt direkte til den pågældende virksomhed. Aroprezo er ikke ansvarlig for virksomhedernes opbevaring af dine oplysninger.


SYNLIGHED I AROPREZO


Du har selv kontrollen over, hvorvidt du er synlig i Aroprezo eller ej. For at tilstræbe, at brugerne i Aroprezo er aktiv søgende, vil du løbende blive påmindet om,


1. at holde din profil opdateret,

2. slette din profil, når du har en læreplads.


Du bliver automatisk gjort usynlig i Aroprezo, såfremt, du ikke har været aktiv i systemet i 2 måneder. Du skal selv aktivt gøre dig synlig igen.


STATISTIK / GOOGLE ANALYTICS


Vi indsamler data om din aktivitet i Aroprezo. Statistikken bruges til forbedring af systemet. Dele af de indsamlede data vil ligeledes være tilgængelig for virksomhederne. Dataene vil altid være anonymiserede.


Vi bruger Google Analytics til at måle trafikkenpå vores website.


TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE


Du kan til enhver tid tilbagekalde din samtykke.


ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN


Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre persondatapolitikken. Ved ændringer, der kræver din accept, vil du blive informeret direkte igennem Aroprezo.


KLAGEVEJLEDNING


Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger og data. Klagen indgives til Datatilsynet jf. Persondataloven §58, stk. 1. Ønsker du at klage over indhold i Aroprezo, kan du skrive til kontakt@aroprezo.dk.


Vi kan ikke gøres ansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes i Aroprezo.


Aroprezo ApS · Ellegårdvej 36 · 6400 Sønderborg · tlf: 50502516 · e-mail: kontakt@aroprezo.dk