Handelsbetingelser

blog-image01

1 januar 2017

Aroprezo handelsbetingelser 2017

Serviceydelser


Aroprezo.dk, et online IT rekrutteringssystem, matcher elever med virksomheder, der søger elever og lærlinge. Vi sørger for en opdateret elevdatabase, og leverer egnede kandidater til virksomheden, ud fra kundens egne kriterier og valg, i realtid. Matchingen er baseret på brugen af værktøjerne i Aroprezo.


Vi leverer et driftssikker system, der tilpasses brugernes og kundernes behov samt rådgivning og vejledningen i brugen af systemet.


Vi tilbyder udarbejdelse af virksomhedsprofil og/eller stillingsopslag i samarbejde med virksomheden. Denne ydelse tilkøbes særskilt jf. prislisten.


Søgning i elevdatabasen


Forestår virksomheden selv søgning i elev-databasen, kan Aroprezo ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning samt for resultatet af søgningen mht. egnede kandidater.


Kommunikation mellem elev og virksomheden


Anmodninger, sendt til kandidater i systemet kan ikke tilbagekaldes, og Aroprezo kan ikke tage ansvaret for fejlindtastninger og anmodninger, der er foretaget af virksomheden.


Priser / abonnementer gældende for virksomheder


Brugen af Aroprezo.dk forudsætter et årsabonnement jf. den til enhver tid gældende prisliste for Aroprezo.


Tilkøb til abonnementer faktureres umiddelbart efter tilkøbet er foretaget og bekræftet af virksomheden i Aroprezo.dk. Der er ingen fortrydelsesret på tilkøb. Vi har fuld sporbarhed på, hvornår købet er foretaget og hvem, der har foretaget og godkendt købet.


Et abonnement gælder 12 måneder frem fra aftalens indgåelse og faktureres ved aftalens indgåelse.


Vi rådgiver virksomheden med hensyn til at vælge det rette abonnement, der understøtter virksomhedens behov.


Promovering


Virksomheden bliver promoveret på www.aroprezo.dk og virksomhedsprofilen kan tilgås fra hjemmesiden uden at brugeren er logget ind i systemet.


Virksomheden leverer en logo fil (highres).


Der er mulighed for yderligere promovering via Facebook, Snapchat, LinkedIn og posters (til landets erhvervsskoler). Se prislisten.


Ændring, ophævelse og fornyelse af abonnement


Abonnementet købes for 12 måneder ad gangen og kan ikke afbrydes i perioden. Et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling til virksomheden.


Virksomheden kan opgradere sit abonnement inden for samme år og betale differencen mellem de to abonnementer. Virksomheden vil ikke blive refunderet for ubrugte produkter ved aftalens udløb.


Virksomheden modtager en henvendelse fra Aroprezo to måneder inden abonnementsperiodens udløb med henblik på afklaring af det fortsatte samarbejde.


Betalingsbetingelser


30 dage netto


1,50% rente pr. måned beregnes såfremt forfaldsdatoen overskrides.


Support


Aroprezo står til rådighed med teknisk support mandag – fredag fra 8.00 – 16.00. Ved teknisk udfald er behandlingstiden op til 24 timer.


Leveringstider


Såfremt Aroprezo udarbejder kundens virksomhedsprofil og stillingsopslag, forventes virksomheden at stå til rådighed mht. at svare på vores spørgsmål samt levere relevant materiale. Vi leverer udkast til virksomhedsprofil og stillingsopslag til godkendelse hos kunden indenfor 24 timer, fra vi har modtaget alt relevant materiale; Logo, billeder, evt. video og tekst.


Ansvar


Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, som virksomheden måtte lide, fordi vi ændrer eller nedlægger vores service eller at vores service er utilgængelig.


Vi kan ikke gøres ansvarlig for at elever ikke søger virksomhedens stillinger, ej heller gøres ansvarlig for den efterfølgende kommunikation mellem elev og virksomhed, ligesom at Aroprezo ikke kan drages til ansvar for at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.


Vi kan ikke gøres ansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes i Aroprezo.


Klagevejledning


Ønsker du at klage over indhold i Aroprezo, kan du skrive til os: kontakt@aroprezo.dk.


I øvrigt henvises til Aroprezo’s persondatapolitik.